HISTORIA

 

 

Melitho grundades 1989 av Thomas Melin. Thomas har

en lång erfarenhet av fastighetsinvesteringar som sträcker

sig mer än 30 år tillbaka i tiden. Melitho har noterat den

starka efterfrågan på räntebärande finansiella produkter

relaterade till fastigheter och efter beslut i styrelsen att

ändra och förädla inriktningen i Melitho så har Bolagets

ledning jobbat hårt med att hitta fastigheter som ger

trygghet och avkastning.

Melitho AB

Besöksadress: Drottninggatan 150, 254 33 Helsingborg

Telefon: 042-12 63 90 E-mail: info@melitho.se